شعبه رشت

گلسار،بلوار توحید،پایین تر از برج گلسار،نبش بن بست حکمت

تلفن: 33781744 - 013