آرد سفید
آب
مخمر نان
نمک
تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
تست تست
  • اشتراک گذاری

نان باگت 2

نان تازه، دارای ادویه های مخصوص ساویس،نان باگت از ارد بیخته (ارد بدون سبوس) پخته می شود، بدون افزودنی مواد نگهدارنده، 100% خالص سفید و بسیار خوش طعم است
  • ویژگی ها
    تهیه شده از ارد بدن سبوس
    سفید خوش طعم
    263 کیلو کالری در هر 100 گرم
    دارای ویتامین c