شعبه مرکزی

یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، نبش کوچه قندی14
تلفن: 8257238 - 035 - تلفن داخل استان: 1885