در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

فرآورده های گوشتی ساویس

شعبه رشت

آدرس : گلسار ، بلوار توحید ، نبش بن بست حکمت

تلفن : 01333781744