در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

فرآورده های گوشتی ساویس

شعبه بندرعباس

آدرس : گلشهر 13 هکتاری ،رسالت شمالی ، 500متر بعد از خانه ژیمناستیک

تلفن : 33758859