در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

فرآورده های گوشتی ساویس

شعبه گرگان

آدرس : بلوار صیاد ، نبش صیاد 11

تلفن : 3164