در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

فرآورده های گوشتی ساویس

شعبه شیراز

آدرس: بلوار ستارخان ، روبه روی مجتمع بهاران ، نبش کوچه 14

تلفن: 36293920