در هربار سفارش تنها یک شعبه را می توانید انتخاب کنید.

فرآورده های گوشتی ساویس

لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

افتتاح فروشگاه آنلاین فرآورده های گوشتی ساویس

افتتاح فروشگاه آنلاین فرآورده های گوشتی ساویس

فرآورده های گوشتی ساویس به منظور رفاه حال شما

همشریان گرامی و جهت کمک به قطع اتصال زنجیره کرونا با افتتاح فروشگاه آنلاین گامی در راستای آسایش شما عزیزان برداشته است.
در خانه بمانیم آنلاین خرید کنیم.

نشانی اینترنتی: www.iransavis.ir